National Imaging Academy Logo

ADGC Cylchlythyr

Cylchlythyr Swyddogol Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru

Croeso i rifyn cyntaf cylchlythyr Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru.

Bydd y cylchlythyr yn cael ei gyhoeddi bob chwarter ac yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Ein harloesedd ac ymchwil
  • Ein cydweithrediadau
  • Y Cynllun Hyfforddiant
  • Digwyddiadau sydd i ddod
  • Newyddion yr Academi

Bydd copïau’n cael eu postio ar ein gwefan, ar ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol a thrwy e-bost. Os ydych chi am ymuno â’r rhestr bostio i gael copi drwy e-bost, llenwch y ffurflen isod: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWKtUG3DAnjPq8oJ73o1pfljw2mBlmAZzGt3ys4PKg6Pmm8w/viewform?usp=sf_link