Image
Academy MAC Room Pic

Cwrs Adolygu Dau Ddiwrnod 2b FRCR

19th Mawrth 2020, 9:00

19eg o Fawrth 2020 a’r 20fed o Fawrth 2020
Diwrnod Un o 09:00 - 18:00 a Diwrnod Dau o 09:00 -16:00.

Mae hwn yn gwrs deuddydd sy’n efelychu’r arholiad FRCR 2B.
Rydyn ni’n cyfyngu nifer yr ymgeiswyr i sicrhau bod y profiad yn fwy realistig.

  • Adrodd cyflym gyda marcio electronig
  • Achosion hir yn efelychu arholiadau Coleg Brenhinol y Radiolegwyr, fydd yn cael eu marcio gan arholwyr.
  • Sesiynau adborth penodedig er mwyn adolygu’r achosion a’r cynllun marcio.
  • Sesiynau Viva gyda dau arholwr ymhob sesiwn.
  • Mae gan yr arholwyr brofiad helaeth o arholiadau efelychol, gan gynnwys rhai arholwyr sy’n Gymrodyr o goleg Brenhinol y Radiolegwyr.
  • Cyngor ar dechneg viva gydag adborth o gyn-arholwyr Coleg Brenhinol y radiolegwyr.
  • Bydd cinio a lluniaeth yn cael eu darparu
  • Swper cwrs yn opsiynol (£30 yn ychwanegol)

Trefnydd y Cwrs: Dr Tishi Ninan
 

Pris y Cwrs: Pris cynnar (cyn 31ain o ionawr 2020) £430 ac eithrio swper cwrs, neu £460 yn cynnwys y pryd.
Ar ôl y 31ain o Ionawr 2020 - £500 ac eithrio swper cwrs, neu £530 yn cynnwys y pryd.

Mae’r cwrs yma wedi derbyn adborth arbennig gan ymgeiswyr blaenorol oedd yn teimlo bod cynnwys y cwrs yn adlewyrchiad cywir o arholiadau’r coleg.

Cofrestrwch yma: https://forms.gle/UHan4fjFU8WGfFnf7

Llety: Mae’r Academi yn elwa o fynediad hawdd i’r Premier Inn lleol, sydd gyda bwyty ac sydd gyferbyn â’n safle. Yn ogystal mae yna Travelodge ym Mhencoed, sydd ond 5 munud i ffwrdd mewn car. Dewis arall fyddai i chi aros yng Ngwesty a Spa Best Western Heronston, sydd 10 munud i ffwrdd mewn car, neu yn Abertawe neu Gaerdydd sydd o fewn hanner awr.