Image
Academy MAC Room Pic

Cwrs Adolygu Dau Ddiwrnod 2b FRCR

19th September 2019, 9:00

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn falch o gyflwyno:

Cwrs Adolygu Dau Ddiwrnod 2b FRCR

19 Medi 2019 a 20 Medi 2019

Diwrnod Un rhwng 9 o’r gloch a 6 o’r gloch a Diwrnod Dau rhwng 9 o’r gloch a 4 o’r gloch.

Bydd y cwrs yn gyfle i adolygu ac i fireinio ar eich techneg arholiadau / amseru i’r ymgeiswyr sy’n sefyll yr arholiad.

Bydd y cwrs hwn yn mynd i’r afael â’r canlynol:

- Adrodd cyflym gyda marcio electronig

- Achosion hir yn efelychu arholiadau’r coleg, fydd yn cael eu marcio gan arholwyr.

- Sesiynau viva gan arholwyr profiadol

- Techneg arholiadau

Bydd y cwrs yn rhedeg am ddau ddiwrnod ac yn costio £400 y pen, a bydd y pris yn cynnwys cinio bwffe. 

Mae cynnig cyntaf i’r felin o £350 i’r rhai sy’n archebu cyn 31 Gorffennaf 2019.

Llety: Mae’r Academi gyferbyn â’r Premier Inn lleol, sydd gyda bwyty. Mae Travelodge ym Mhencoed hefyd, sydd 5 munud i ffwrdd yn y car. Yn ogystal mae Gwesty a Spa Best Western Heronston 10 munud i ffwrdd yn y car, ac mae Caerdydd ac Abertawe yn hanner awr i ffwrdd.

I gofrestru eich diddordeb, cliciwch ar https://www.eventbrite.co.uk/e/frcr-2b-two-day-revision-course-tickets-61988527354. Unwaith i ni dderbyn eich ffurflen, byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i gadarnhau eich cofrestriad a’r manylion anfonebu.