Image
CXR Picture

Cwrs Delweddau Pelydr-X o’r Frest dros ddau ddiwrnod yn

26th Mawrth 2020, 8:30

Cwrs Delweddau Pelydr-X o’r Frest dros ddau ddiwrnod yn

Mae croeso i feddygon ar bob lefel (FY1, FY2, CT, SpR, GPST, Meddyg Teulu, SAS ac Ymgynghorwyr) ac o bob arbenigedd, ni waeth pa mor hyderus ydych chi wrth ddehongli delweddau pelydr-x o’r frest. Mae croeso hefyd i Uwch-radiograffwyr ac Ymarferwyr Nyrsio sydd â diddordeb mewn CXR.

GWYBODAETH AM Y CWRS:

Pelydrau-X o’r frest yw’r archwiliad diagnostig radiograffig sy’n cael eu gwneud amlaf. Gall y gwaith o’u dehongli ymddangos i fod yn hawdd, ond mewn gwirionedd mae angen gwybodaeth drylwyr o egwyddorion anatomegol, patholegol a radiograffig. Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich helpu i fireinio ar eich dull systematig o adolygu delweddau pelydr-X o’r frest.  Byddwn yn trafod patholeg amrywiol a fydd yn gwella eich hyder wrth ddehongli delweddau pelydr-X o’r frest o ddydd i ddydd ac yn eich helpu i baratoi ar gyfer arholiadau.

Workstation Chest March

Bydd pobl yn cael eu rhoi mewn grwpiau yn ôl faint o brofiad sydd gyda nhw mewn dehongli CXR, o adolygu achosion sylfaenol i ddehongli uwch. 

AGENDA: 

DIWRNOD 1 08:30 – 17:10

• Techneg delweddu ac asesu ansawdd (cyflwyniad 30 munud)
• Anatomi CXR ac amrywiadau (cyflwyniad 35 munud)
• Arteffactau, wal y frest a phatholeg yr abdomen uchaf - sesiwn ymarferol*
• Patholeg pliwrol, hilar a mediastinaidd - sesiwn ymarferol*
• Patholeg Cardiofasgwlar - sesiwn ymarferol*
• Patholeg mannau’r ysgyfaint - sesiwn ymarferol*

DIWRNOD 2, 08:30 – 14:00

• Sut i adrodd am/darllen adroddiadau CXR (cyflwyniad 30 munud)
• Patholeg pwlmonaidd ffocal a patholeg meysydd adolygu - sesiwn ymarferol*
• Adolygu achosion Sesiwn 1 - sesiwn ymarferol*
• Adolygu achosion Sesiwn 2 - sesiwn ymarferol*
• Sesiwn holi achosion cymysg - sesiwn ymarferol*"

* Sesiynau ymarferol dan arweiniad tiwtor mewn grwpiau o hyd at 20 ymgeisydd, a fydd yn cylchdroi trwy ystafelloedd gweithfan gwahanol.
“Bydd angen dyfais glyfar (ffôn neu dabled) neu liniadur er mwyn gallu pleidleisio yn y sesiwn holi rhyngweithiol.

COST: £220.00 Bydd hyn yn cynnwys lluniaeth a chinio ar y ddau ddiwrnod.

Credydau Datblygu Proffesiynol Parhaus:  Bydd 12 o gredydau DPP Categori 1 yn cael eu dyfarnu.

TREFNWYD GAN:     

Dr Aleksander Marin - BIP Caerdydd a’r Fro
Dr Grant Griffiths - BIP Cwm Taf Morgannwg
Dr Tim Pearce -  BIP Cwm Taf Morgannwg
Dr Tishi Ninan - BIP Bae Abertawe

CYFLEUSTERAU:

Lecture Chest March

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael sydd gyda’r gorau yn y byd: Theatr ddarlithio gyda 100 o seddi, dau ystafell weithfan Fuji (i ugain o radiolegwyr dan hyfforddiant), ac un ystafell gyfrifiadurol (gydag un cyfrifiadur Apple i bob radiolegydd dan hyfforddiant (hyd at ugain person)). Gan fod un weithfan fesul ymgeisydd, gallwch chi adolygu’r delweddau wrth eich pwysau.  

Llety: Mae’r Academi gyferbyn â’r Premier Inn lleol, sydd gyda bwyty. Mae Travelodge ym Mhencoed hefyd, sydd 5 munud i ffwrdd yn y car. Yn ogystal mae Gwesty a Spa Best Western Heronston 10 munud i ffwrdd yn y car, ac mae Caerdydd ac Abertawe yn hanner awr i ffwrdd.


TALU AM Y CWRS: Ni fyddwn yn ystyried eich bod wedi cofrestru’n llawn am y cwrs nes i ni dderbyn tâl gennych chi. Bydd y manylion talu cyflawn yn cael eu danfon atoch unwaith i ni dderbyn eich ffurflen gofrestru


COFRESTRWCH: Dylech gwblhau y ffurflen i gofrestru ar gyfer y cwrs https://forms.gle/hUGQq4yg26GiRHa3A