Collaboration Logo

CYDWEITHREDIADAU

Un o brif nodau’r Academi yw cydweithio â nifer o sefydliadau gwahanol. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf am hyn ar gael yma, yn ogystal ag ar ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr chwarterol.

Twitter - @ImagingAcademy 

LinkedIn - National Imaging Academy Wales