EM Radiology

Cwrs Ymsefydlu Radioleg Frys

Agored i unrhyw glinigwyr fyddai’n cael budd o gymorth i ddehongli radiograffau plaen o’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys

Bwrdd y cwrs strwythuredig hwn yn mynd i’r afael â phelydrau-X ar gyfer trawma cyhyrysgerbydol, a bydd darlithoedd am ddehongli delweddau ac adolygiadau o achosion hefyd yn cael eu darparu i gefnogi dysgu. Bydd gweithfannau PACS Fuji ar gael i ymgeiswyr. 

Bydd ar agenda yn cynnwys dehongli delweddau o’r canlynol:

  • Yr ysgwydd a’r penelin
  • Yr arddwrn a’r llaw
  • Yr asgwrn cefn serfigol a’r wyneb
  • Y troed a’r migwrn
  • Y glun a’r pen-glin
  • Corffynnau estron

Bydd pob ymgeisydd yn derbyn copi  o A&E Radiology - a Survival Guide (Raby, Berman, Morley a de Lacey). Trydydd Rhifyn 2014

Trefnydd y Cwrs:
Dr Michael Obiako