Image
Sesiynau Hyfforddi ar Sganio’r Ysgyfaint ag Uwchsain

Sesiynau Hyfforddi ar Sganio’r Ysgyfaint ag Uwchsain

NODER: Sesiynau hyfforddi ymarferol un wrth un yw’r rhain fydd yn cael eu cynnal yn yr Academi dim ond ym mis Ebrill a mis Mai 2020

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn falch o gyflwyno pecyn addysgu er mwyn helpu i werthuso’r defnydd o ddelweddu COVID-19 ag uwchsain.

Bwriad y rhaglen addysgu yw helpu clinigwyr profiadol sy’n defnyddio sganiau uwchsain yn aml wrth eu gwaith cyfredol ac y mae eu hangen o bosib i ddelweddu cleifion gydag achos posibl o COVID-19 ag uwchsain.

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn cynnig sesiynau ymarferol un wrth un dan oruchwyliaeth ar yr efelychwyr uwchsain deallus BodyWorks Eve POCUS. Mae’r sesiwn awr o hyd yn canolbwyntio ar brofiad ymarferol gan ymarfer tynnu a dehongli delweddau ar fodel realistig drwy ddefnyddio tirnodau allweddol. Mae’r sesiwn hefyd yn rhoi cyfle i’r defnyddiwr ymarfer dod o hyd i ffenestri delweddau a digolledu rhwystrau gan ddefnyddio sganiau go iawn o gleifion.

Os oes diddordeb gyda chi, gallwch chi gofrestru ar gyfer sesiwn efelychu awr o hyd gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol: Sganiau o’r ysgyfaint ag uwchsain a COVID-19

Sylwch na fyddwn ni’n cadarnhau eich lle nes bod un o weinyddwyr yr Academi wedi cysylltu â chi i drefnu eich sesiwn.

Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru ym Mhen-coed. Byddwn ni’n anfon y cyfarwyddiadau llawn atoch chi unwaith i ni gadarnhau eich sesiwn.

Os oes diddordeb gyda chi, rydyn ni’n eich annog chi i wylio’r fideos ar-lein canlynol sy’n ymwneud ag egwyddorion sganiau uwchsain o ysgyfaint cleifion gydag achos posibl o COVID-19. Mae’r cyflwyniadau’n cynnwys:

1.  https://litfl.com/lung-ultrasound-in-covid-19/

Cyflwyniad i sganiau o’r ysgyfaint ag uwchsain mewn achosion o COVID-19 gan Dr James Rippey, sy’n ffisegydd brys gyda diddordeb mawr mewn uwchsain. Mae’r cyflwyniad hwn yn cynnwys:

 • Pryd i gynnal sgan o’r ysgyfaint ag uwchsain
 • Gwneud y defnydd gorau o’r ddelwedd
 • Deall canfyddiadau sganiau o’r ysgyfaint ag uwchsain
 • Newidiadau mewn sganiau uwchsain a sganiau CT mewn achosion o COVID-19
 • Delweddau enghreifftiol
 • Adroddiad o sganiau o’r ysgyfaint ag uwchsain mewn achosion o COVID-19
 • Rheoli heintiau – glanhau’r cyfarpar uwchsain

2. https://www.intelligentultrasound.com/bodyworks-eve-point-of-care-ultrasound-pocus/covid-19-lung-module/

Cyflwyniad i fodiwlau deallus BodyWorks Eve ar gyfer sganio’r ysgyfaint ag uwchsain mewn achosion o COVID-19. Mae’r cyflwyniad byr hwn yn cyflwyno’r defnyddiwr i’r efelychwr a’r hyn mae’r modiwl newydd ar yr ysgyfaint yn ei gynnig i’w ddefnyddiwr.

3.  https://youtu.be/sz2EvlpYMjI

Cyflwyniad gan John Shields CRNA, sy’n athro yn Middle Tennessee School of Anaesthesia. Fideo hyfforddi yw hwn ar gyfer clinigwyr yn y rheng flaen sy’n brwydro yn erbyn COVID-19. Mae’r cyflwyniad yn cynnwys:

 • Strategaethau ar gyfer sganiau o’r ysgyfaint ag uwchsain
 • Agweddau ymarferol ar sganiau o’r ysgyfaint ag uwchsain
 • Diagnosis o fethiant anadlol acíwt
 • Cyflwyniad clinigol a nodweddion radiograffig COVID-19
 • Sganiau Uwchsain v Sganiau CT COVID-19
 • Diagnosis niweidiol

4. https://www.youtube.com/watch?v=wsg_ZpZ3B8M

Cyflwyniad gan Jared Marx, MD mewn cydweithrediad â POCUS Geek. Mae’r cyflwyniad hwn yn adolygu canfyddiadau sganiau o ysgyfaint cleifion COVID-19 ag uwchsain gan ganolbwyntio ar heintiadau difrifol. Mae’r cyflwyniad yn ymdrin ag:

 • Anatomeg arferol yr ysgyfaint
 • Patholeg yr ysgyfaint ac archwiliadau ohonynt
 • Delwedd safonol o’r ysgyfaint – canllawiau rhyngwladol parthed sganiau uwchsain