reception

Academi

Croeso i Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn agor ei drysau ym mis Awst 2018 a bydd yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o radiolegwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes delweddu.

Sefydlwyd yr Academi â chyllid o £3.4 miliwn gan Lywodraeth Cymru a bydd y cyfleuster blaenllaw ac o’r radd flaenaf sydd wedi ei ddylunio’n bwrpasol yn diwallu’r angen cynyddol i hyfforddi radiolegwyr ymgynghorol ledled y DU. Mae Academïau Radioleg wedi eu sefydlu yn rhannau eraill y DU, ac maen nhw’n cael eu hystyried yn fodelau hyfforddi radioleg llwyddiannus yn genedlaethol, a bydd Academi Cymru yn darparu addysg o’r radd flaenaf er mwyn ateb y gofynion cynyddol y mae’r proffesiynau delweddu yn eu hwynebu.

Mae’r Academi yn darparu rhan o Raglen Hyfforddi Radioleg Glinigol Arbenigol Cymru, sy’n cynnal dau gynllun ar wahân yng Ngogledd a De Cymru.

Bydd yr Academi yn cyflwyno cwricwlwm Coleg Brenhinol y Radiolegwyr (RCR) mewn amgylchedd pwrpasol gyda’r dechnoleg ddiweddaraf.

Yn ein rhaglen hyfforddi ceir addysgu o’r safon uchaf gan radiolegwyr ymghynghorol o bob cwr o Gymru.


Y Tîm

Mae tîm Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn cynnwys:

Cyfarwyddwr yr Academi
Dr Phillip Wardle, Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg

Rheolwr yr Academi 
Victoria Whitchurch, Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru

Rheolwr System Archifo Lluniau a Chyfathrebu (PACS) a TG  
Steve Buckle, Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru

Gweinyddwyr yr Academi
Jenna Horn, Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru
Hannah Brimson, Academi Ddelweddu Gendlaethol Cymru
Kimberley Turner, Academi Ddelweddu Gendlaethol Cymru
Ella Stanley, Academi Ddelweddu Gendlaethol Cymru


Rhaglen Hyfforddi De Cymru

Pennaeth yr Ysgol 
Dr Sian Phillips, Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg

Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi De Cymru 
Dr Aleksander Marin, Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Caerdydd a’r Fro

Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi Gogledd Cymru  
Dr Owen Rees, Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Betsi Cadwaladr 


Hyfforddwyr

Dr Robert Bleehen - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Caerdydd a’r Fro
Dr Daniel Chung - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Caerdydd a’r Fro
Dr Christopher Goodwin – Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg
Dr Grant Griffiths – Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg
Dr Shawn Halpin - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg
Dr Sara Harrison - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Caerdydd a’r Fro
Dr Dawn Howes - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg
Ceri Kasprzyca - Sonograffydd, BIP Bae Abertawe
Dr Hannah Khirwadkar - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Bae Abertawe
Dr Aleksander Marin - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Caerdydd a’r Fro
Dr Liam Mcknight - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Bae Abertawe 
Dr Thomas Micic - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Caerdydd a’r Fro
Dr Peter Mullaney - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Caerdydd a’r Fro
Dr Tishi Ninan - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Bae Abertawe
Dr Balan Palaniapan - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg
Dr Timothy Pearce - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg
Dr Jane Pollitt - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg
Dr Hashim Samir – Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Hywel Dda
Dr Su Vaughan - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Bae Abertawe
Dr Alison Yates - Radiolegydd Ymgynghorol, BIP Cwm Taf Morgannwg
Dr Audrey Yong – Radiolegydd Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth GIG Felindre

 


Cyfleusterau

Mae’r Academi wedi ei hadeiladu’n bwrpasol ac yn cynnwys:

  • Darlithfa â 100 o seddau
  • Dwy ystafell ddosbarth â gweithfannau Fuji (ar gyfer 20 o hyfforddeion
  • Un ystafell seminar
  • Un ystafell gyfrifiaduron (â chyfrifiaduron Apple ar gyfer 20 o hyfforddeion)
  • Cyfres o dair ystafell uwchsain
  • Ystafell efelychu uwchsain
  • Ystafell gofnodi ymgynghorwyr
  • Ystafell dawel / ardal astudio
  • Tair ystafell gyfarfod o wahanol feintiau