People listening to lecture in seminar room

Digwyddiadau a Chyrsiau

Bydd yr Academi yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyrsiau hyfforddi yn ystod y flwyddyn a bydd y wybodaeth ddiweddaraf i’w chael yma.


Os hoffech chi holi ynghylch trefnu digwyddiad yn yr Academi yna cysylltwch ar imaging.academy@wales.nhs.uk neu +44 (0)1656 334160.

Upcoming Events

Cardiac MRI Course Poster

Cwrs MRI Cardiaidd

5th Chwefror 2020, 9:00

Cwrs MRI Cardiaidd ar y 5ed o Chwefror 2020 o 09:00 – 17:00

Bwriad y cwrs yw datblygu sgiliau arolygu sy’n angenrheidiol ar gyfer hyfforddiant CMR craidd, a bydd yn cynnig profiad ymarferol o arolygu CMR ar weithfannau Osirix. Bydd ymgeiswyr yn cael budd o gasgliad mawr o achosion patholeg sy’n gyffredin mewn astudiaethau CMR.

EM Radiology 2019

EM Radiology Induction Course

7th Chwefror 2020, 8:30

Teitl: Cwrs Ymsefydlu Radioleg Frys
Cyfeiriad: Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru, Parc Busnes Pencoed, Pencoed, CF35 5HY

Cyfarwyddiadau:http://www.imagingacademy.wales/cy/contact-us

Bwrdd y cwrs strwythuredig hwn yn mynd i’r afael â phelydrau-X ar gyfer trawma cyhyrysgerbydol, a bydd darlithoedd am ddehongli delweddau ac adolygiadau o achosion hefyd yn cael eu darparu i gefnogi dysgu.

Academy MAC Room Pic

Cwrs Adolygu Dau Ddiwrnod 2b FRCR

19th Mawrth 2020, 9:00

19eg o Fawrth 2020 a’r 20fed o Fawrth 2020
Diwrnod Un o 09:00 - 18:00 a Diwrnod Dau o 09:00 -16:00.

Mae hwn yn gwrs deuddydd sy’n efelychu’r arholiad FRCR 2B.
Rydyn ni’n cyfyngu nifer yr ymgeiswyr i sicrhau bod y profiad yn fwy realistig.

CXR Picture

Cwrs Delweddau Pelydr-X o’r Frest dros ddau ddiwrnod yn

26th Mawrth 2020, 8:30

Cwrs Delweddau Pelydr-X o’r Frest dros ddau ddiwrnod yn

Mae croeso i feddygon ar bob lefel (FY1, FY2, CT, SpR, GPST, Meddyg Teulu, SAS ac Ymgynghorwyr) ac o bob arbenigedd, ni waeth pa mor hyderus ydych chi wrth ddehongli delweddau pelydr-x o’r frest. Mae croeso hefyd i Uwch-radiograffwyr ac Ymarferwyr Nyrsio sydd â diddordeb mewn CXR.