People listening to lecture in seminar room

Digwyddiadau a Chyrsiau

Bydd yr Academi yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyrsiau hyfforddi yn ystod y flwyddyn a bydd y wybodaeth ddiweddaraf i’w chael yma.


Os hoffech chi holi ynghylch trefnu digwyddiad yn yr Academi yna cysylltwch ar imaging.academy@wales.nhs.uk neu +44 (0)1656 334160.

Upcoming Events

EM Radiology 2019

EM Radiology Induction Course

9th Awst 2020, 8:30

Teitl: Cwrs Ymsefydlu Radioleg Frys
Cyfeiriad: Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru, Parc Busnes Pencoed, Pencoed, CF35 5HY

Cyfarwyddiadau:http://www.imagingacademy.wales/cy/contact-us

Bwrdd y cwrs strwythuredig hwn yn mynd i’r afael â phelydrau-X ar gyfer trawma cyhyrysgerbydol, a bydd darlithoedd am ddehongli delweddau ac adolygiadau o achosion hefyd yn cael eu darparu i gefnogi dysgu.