People listening to lecture in seminar room

Digwyddiadau a Chyrsiau

Bydd yr Academi yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyrsiau hyfforddi yn ystod y flwyddyn a bydd y wybodaeth ddiweddaraf i’w chael yma.


Os hoffech chi holi ynghylch trefnu digwyddiad yn yr Academi yna cysylltwch ar imaging.academy@wales.nhs.uk neu +44 (0)1656 334160.

Upcoming Events

Cardiac MRI Course Poster

Cwrs MRI Cardiaidd

19th June 2019, 9:00

Cwrs MRI Cardiaidd ar 19 Mehefin 2019 rhwng 09:00 - 17:00

Nod y cwrs hwn yw datblygu’r sgiliau adrodd sydd eu hangen ar gyfer hyfforddiant craidd mewn CMR a bydd yn rhoi cyfle i ymgeiswyr gael profiad ymarferol o adroddiadau CMR ar feddalwedd Osirix.

CXR Picture

Cwrs Delweddau Pelydr-X o’r Frest dros ddau ddiwrnod yn

5th September 2019, 8:30

Cwrs Delweddau Pelydr-X o’r Frest dros ddau ddiwrnod yn

5 Medi 2019, 08:30 – 17:10, a 6 Medi 2019, 08:30 – 13:30

Mae croeso i feddygon ar bob lefel (FY1, FY2, CT, SpR, GPST, GP, SAS ac Ymgynghorwyr) ac o bob arbenigedd, ni waeth pa mor hyderus ydych chi wrth ddehongli delweddau pelydr-x o’r frest (CXR).<

Academy MAC Room Pic

Cwrs Adolygu Dau Ddiwrnod 2b FRCR

19th September 2019, 9:00

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn falch o gyflwyno:

Cwrs Adolygu Dau Ddiwrnod 2b FRCR